Címerek és pecsétek. Időszaki kiállítás a győri Egyházmegyei Levéltárban. 2014. május 19. – 2014. november 14.

Címerek és pecsétek. Időszaki kiállítás a győri Egyházmegyei Levéltárban.

2014. május 19. – 2014. november 14.

 

A levélár újabb időszaki kiállításában az írásbeli kultúra talán leglátványosabb elemeit, a címereket és a pecséteket állította középpontba. Halotti címereket, címeradományozó okleveleket, a levéltár több pecsétes iratát és pecsétnyomókat tekingetnek meg az ide látogatók. A kiállítás fő attrakciója az a több mint félszáz középkori pecsétekről készített másolatgyűjtemény, amely által képet kaphatunk a magyar uralkodók, egyházi és világi hatalmasságok, káptalanok és konventek által használt pecsétekről.

 

A kiállításról bemutatóját itt tekinthetik meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. vitrin

Sztankovics János püspök halotti címere, 1848.

Futaki Hadik Karolina halotti címere, 1843.

 

Pecsétnyomók (balról jobbra):

1. Püspöki szentszék pecsétje Groll Adolf püspök (1733–1743) címerével

2. Püspöki szentszék pecsétje Zichy Ferenc püspök (1743–1783) címerével

3. Zichy Ferenc püspök pecsétje

4. Fengler József püspök (1787–1802) pecsétje

5. Vilt József püspök (1806–1813) pecsétje

6. A győri püspökség uradalmi pecsétje Schwarzenberg Ernő püspök (1819–1821) címerével

7. Schwarzenberg Ernő püspök (1819–1821) pecsétje

 

 

II. vitrin

Beláni Khuen Mária halotti címere, 1848.

Delféri Pogrányi Mihály halotti címere, 1843.

 

Pecsétnyomók (balról jobbra):

1. Juranits Antal püspök (1825–1837) pecsétje

2. A győri püspökség uradalmi pecsétje Sztankovits János (1838–1848) címerével

3. Karner Antal püspök (1850–1856) pecsétje

4. Püspöki helynök, 16. sz.

5. A győri káptalan, 18. sz.

6. Püspöki helynök, 19. sz.

7. A bácsai prediális nemesek pecsétje 16-17. sz.

 

 

III. vitrin

Fent

Újlaky Ferenc győri püspök irata, 1538. május 21.

GyEL GyKMLt Cth n. 250.

Középen

Középkori pecsétmásolatok I. (balról jobbra):

IV. Béla magyar király, 1256.

Cillei Ulrik szlavón bán, 1454.

V. László magyar király, 1456.

I. Mátyás magyar király, 1460.

II. Ulászló magyar király, 1494.

Imre magyar király, 1202.

II. András magyar király, 1221.

IV. Béla magyar király, 1251.

Erzsébet magyar királyné, 1273.

I. Lajos magyar király, 1369.

Hunyadi János kormányzó, 1449.

Kinizsi Pál országbíró, 1494.

Amadé győri püspök, 1256.

Tódor győri püspök, 1303.

Kálmán győri püspök, 1368.

Kálmán győri püspök, 1373.

Szapolyai Péter győri püspök, 1377.

Hédervári János győri püspök, 1387.

Hédervári János győri püspök, 1397.

Kelemen győri püspök, 1427.

Nagylucsei Orbán győri püspök, 1483.

Lent

I. Ferenc magyar király a Sisák családnak címert adományoz, 1800. szeptember 26.

            GyEL GyKHhLt Lad. 74. nr. 193.

 

 

IV. vitrin

Fent

III. Ferdinánd magyar király irata, 1655. szeptember 17.

            GyEL GyKMLt Cth IV. n. 114.

Középen

Középkori pecsétmásolatok II. (balról jobbra):

Kálmán magyar király, 1109.

II. András magyar király, 1233.

V. István magyar király, 1272.

I. Károly magyar király, 1332.

I. Lajos magyar király, 1368.

Zsigmond magyar király, 1390.

V. László magyar király, 1456.

I. Mátyás magyar király, 1464.

II. Ulászló magyar király, 1493.

Bakócz Tamás esztergomi érsek, 1509.

Bakócz Tamás esztergomi érsek, 1515.

II. Lajos magyar király, 1516.

Lent

II. József császár felveszi Zichy Ferenc győri püspököt a Szent István lovagrendbe, 1774. aug. 4.

GyEL GyKMLt Kinevezések, privilégiumok, n. 14.

 

 

V. vitrin

Fent

Széchényi György győri püspök irata, 1684. augusztus 4.

            GyEL GyKMLt Cth VII. n. 316.

Középen

Középkori pecsétmásolatok III (balról jobbra):

Esztergomi káptalan, 1347.

Esztergomi káptalan, 1503.

Fehérvári káptalan, 1217.

Pozsonyi káptalan, 1503.

Veszprémi káptalan, 1275.

Zágrábi káptalan, 1256.

Győri káptalan, 1265.

Győri káptalan, 1301.

Győri káptalan, 1487.

Vasvári káptalan, 1302.

Csornai konvent, 1433.

Pannonhalmi konvent, 1362.

Türjei konvent, 1275.

Bakonybéli konvent, 1320.

Csatári bencés konvent, 1310.

Fehérvári keresztes konvent, 1524.

Pilisi konvent, 1341.

Tihanyi konvent, 1312.

Székesfehérvár város, 1478.

Lent

I. Ferenc magyar király a győri káptalannak jelvényt (ún. „Stella”) adományoz, 1808. júl. 22.

GyEL GyKMLt Kinevezések, privilégiumok, n. 11.