Fondjegyzék

Levéltárunk fondjegyzéke a rendezési munkálatok pillanatnyi állása tükrében nyújt gyors áttekintést gyűjteményeinkről, bár a plébániai iratbeszállításokról általában naprakészebb képet ad digitalizálási szolgáltatásunk településjegyzéke. Az 1983–ban megjelent régi fondjegyzék az azóta bekövetkezett szervezeti és iratrendezési változásoknak miatt idejét múlttá vált. Fondjegyzékünkben félkövérrel jelöltük azt az iratcsoportot, amelyiknek segédlete már napvilágot látott, feltüntetve természetesen ezek pontos bibliográfiai adatait is, és általában belinkeltük magát a segédletet. 

Pdf formátumban letölthető állományok:

Fondjegyzék

Acta Parochialia

Consciptio proventuum

Visitationes canonicae

Holdhazy hagyaték

Érseki és püspöki körlevelek