Kiadványaink

kiadványsorozatunk

Kiadványaink/Publikationen:

A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai / Publikationen des Diözesanarchivs von Raab:

A kötetek linkjei közvetlenül partnerünk rendelési oldalára utalnak.
 

Segédletek / Verzeichnisse:

 1. Iskolai Levéltár – Schularchiv. Szerk.: HORVÁTH RICHÁRD. Győr 2003.
  (elfogyott - de letölthető pdf formátumban) Interneten elérhető
 2. A pápoci prépostság iratai – Schriften der pápocer Propstei. Szerk.: VAJK ÁDÁM. Győr 2003.
  (elfogyott - de letölthető pdf formátumbanInterneten elérhető
 3. Feudáliskori gazdasági iratsorozat – Wirtschaftsschriften aus dem feudalen Zeitalter. Szerk.: HORVÁTH RICHÁRD. Győr 2004. Interneten elérhető
 4. Végrendeleti sorozatok – Testamentarische Reihen. Szerk.: VAJK ÁDÁM. Győr 2004. Interneten elérhető
 5. A győri káptalani magánlevéltár törzsanyagának regesztái (1527–1600). Szerk.: NEMES GÁBOR. Győr 2011. (letölthető pdf formátumban)
   

Források, feldolgozások / Quellen, Studien:

 1. HORVÁTH RICHÁRD: Győr megye hatóságának oklevelei (1318–1525). Győr 2005. (interneten elérhető)
 2. SOÓS VIKTOR ATTILA: Apor Vilmos naplói I. (1915-1917). Győr 2005. (elfogyott, interneten elérhető)
 3. PERGER GYULA: „…félelemmel és aggodalommal…” Plébániák jelentései a háborús károkról a Győri Egyházmegyéből 1945. Győr 2005. (interneten elérhető)
 4. Mosonmagyaróvár 1956. Szerk.: LUKÁCSI ZOLTÁN – VAJK ÁDÁM. Győr 2006. (interneten elérhető; interneten elérhető)
 5. NEUMANN TIBOR: A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15-16. században. Győr 2007. (Interneten elérhető; interneten elérhető)
 6. DRESKA GÁBOR: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára I. (1244-1398). Győr 2007. (interneten elérhető)
 7. SOÓS VIKTOR ATTILA (közreadja): Apor Vilmos püspöki iratai. Győr 2008. (Interneten elérhető)
 8. DRESKA GÁBOR: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára II. (1399-1438). Győr 2008. (interneten elérhető)
 9. NÁDASI ALFONZ OSB: Hadinapló. Szerkesztette és közreadja: LUKÁCSI ZOLTÁN. Győr 2009. (elfogyott, interneten elérhető)
 10. DRESKA GÁBOR: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára III. (1439-1499). Győr 2009. (interneten elérhető)
 11. NÁDASI ALFONZ OSB: Hadifogolynapló. Közreadja: LUKÁCSI ZOLTÁN. Győr 2010. (elfogyott, interneten elérhető)
 12. PERGER GYULA (közreadja): „Oltalmad alá futunk.” Mária-enciklopédia 1950. Győr 2010.
 13. In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerk: NEMES GÁBOR – VAJK ÁDÁM. Győr 2011. (Interneten elérhető; interneten elérhető)
 14. KOLTAI ANDRÁS: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén. Győr 2012. (elfogyott, interneten elérhető)
 15. BEDY VINCE: Gyirmót története. Közreadja: PERGER GYULA. Győr 2013.
 16. NAGY ISTVÁN: Győr vértanú püspöke, Apor Vilmos. Győr 2012.
 17. LUKÁCSI ZOLTÁN (közreadja): Apor Vilmos püspök beszédei. Győr 2012.
 18. LUKÁCSI ZOLTÁN: Szószék és világosság. A magyar katolikus prédikáció a felvilágosodás korában. Győr 2013.
 19. DRESKA GÁBOR: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára IV. (1500-1526). Győr 2013. (interneten elérhető)
 20. FAZEKAS ISTVÁN: A reform útján. A katolikus megújulás Nyugat-Magyarországon. Győr 2014.
 21. SOÓS VIKTOR ATTILA (közreadja): A kereszt erősíti a gyengét. Boldog Apor Vilmos tevékenysége az üldözöttek védelmében. Győr 2015.
 22. BORS ANIKÓ (közreadja): A boldog költő. Harsányi Lajos Önarcképe és válogatott versei. Győr 2015.
 23. NEMES GÁBOR (közreadja): Brevia Clementina. Magyar vonatkozású brévék VII. Kelemen pápa idejéből 1523–1526. (Collectanea Vaticana Hungariae I/12) Budapest-Győr-Róma 2015.
 24. LUKÁCSI ZOLTÁN (közreadja): Apor Vilmos gyulai beszédei. Győr 2015.
 25. Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Szerk.: ARATÓ GYÖRGY – NEMES GÁBOR – VAJK ÁDÁM. Győr 2016.
 26. PERGER GYULA (közreadja): Mayrhofer József. Győr első fényképésze. Szerkesztette: Arató György – Csillag Dóra – Nemes Gábor. Győr 2017.
 27. C. TÓTH NORBERT: Magyarország késő középkori főpapi archontológiája. Érsekek, püspökök, illetve segédpüspökeik, vikáriusaik és jövedelemkezelőik az 1440-es évektől 1526-ig. Győr 2017.
 28. C. TÓTH NORBERT – HORVÁTH TERÉZIA: A győri székeskáptalan archontológiája 1200–1458. Győr, 2019.
 29. TÓTH VILMOS: Credo vitam aeternam. Győr temetkezőhelyeinek adattára. Győr, 2021.

 

Köteteink kaphatók levéltárunkban személyesen vagy megrendeléssel, továbbá az alábbi partnereinknél: