2013. október 17 - XVI. Győri Levéltári Nap

2013. október 17-én 9.00-tól a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum dísztermében (Esterházy-palota, Győr, Király u. 17.) lesz a XVI. Győri Levéltári Nap, melyre szeretettel várjuk minden kedves kutatónkat.

 

Meghívó

a XVI. Győri

és

II. Kisalföldi

Levéltári Napra

 

MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára

MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

MOKK Közjegyzői Levéltár

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

Győri Egyházmegyei Levéltár

Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény

és a

Széchenyi István Egyetem

 

tisztelettel meghívja

 

2013. október 17-én és 18-án 9:00-ra a

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
dísztermébe

(Esterházy-palota, Győr, Király u. 17.)

 

Program

 

Október 17.

 

Köszöntők:

Gyimesi Endre kormánybiztos

Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója

Simon Róbert Balázs, Győr MJV alpolgármestere

 

Előadások:

Levezető elnökség:

Néma Sándor (MNLGyMSMGyL),

Vajk Ádám (GyEL)

 

Dominkovits Péter (MNLGyMSMSL):

Sopron vármegye birtokos társadalma
Bethlen Gábor időszakában (1619–1622)

 

Hegedüs Zoltán (MNLGyMSMGyL):

Győr vármegyei statutumok a 17-18. századból

 

Baracskai András (GyMJVL):

Adalékok a Győri Polgári Lövészegylet történetéhez

 

Nemesné Matus Zsanett (Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum):

„Komatál” – Adatok Győr reformkori
társadalomtörténetéhez

 

Dancsecz Mónika (MNLGyMSMGyL):

Kolerajárvány Győrben és Győr Vármegye
területén 1873-ban

 

Horváth József (Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtár):

Levéltári kiadványok bemutatása

 

Szünet

 

Oross András (MNLMOL):

Tervezetek a győri villamos megvalósítására a 19–20. század fordulóján

 

Nagy Róbert (MNLGyMSMGyL):

A mesterséges borok készítésének és forgalomba hozatalának tilalmazásáról szóló 1893. évi XXIII. tc. végrehajtása Győr vármegyében 1893–1903

 

Borbély Tamás (GyMJVL):

Erdélyi menekültek Győrben, 1916–1918

 

Nemes Gábor (GyEL):

A győri egyházmegyei zsinat, 1935.

 

Néma Sándor (MNLGyMSMGyL):

Győr belvárosának szerepváltásai 1945 után

 

Világi Dávid (RMEGL):

A Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára

 

Október 18.

Alapok a múltból

A centrum fejlődésének mozgatói

A Győri Járműipari Körzet mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010)

 

Megnyitó:

Prof. Dr. Rechnitzer János, GyIK projektvezető
 

Előadások:

Levezető elnökség:

Bana József (GyMJVL), Dr. Szakál Gyula (SzE)

 

Dr. Szakál Gyula (SzE):

Bevezető gondolatok. Győr történelmi
modellváltásainak emberi és mentális háttere

 

Dr. habil. Honvári János (SzE):

A termékszerkezet váltása a győri Vagongyárban az 1960-1970-es évek között

 

Orbánné Dr. Horváth Márta:

Egység, oszlás, szétesés Győr textiliparában

 

Áldozó István (MNLGyMSMGyL):

A Rába Vagon- és Gépgyár külgazdasági
kiútkeresése 1990 után

 

Szünet

 

Dr. Varga Balázs (Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar):

A szocialista korszak néhány tipikus gazdasági vezetőjének életútja

Bana József (GyMJVL):

Átalakulás, változás Győr város iparában a rendszerváltás küszöbén

 

Jakab Petra (SzE):

A modern városmarketing és életpályamodell Győrben

 

Horváth Tamás (SzE):

A gazdasági váltás hatása a győri Keksz- és Ostyagyárra

 

Novák Dóra (SzE):

A modellváltás nehézségei az 1985–1991
közötti években

 

Zuber Júlia (SzE):

Vagongyári beruházások 1960–1970 között