Fogadja örökbe a múltját!

Fogadja örökbe a múltját!

A győri Egyházmegyei Levéltár iratrestaurálási programja

 

Levéltárunk 2013. szeptember 17-én elindította „Fogadja örökbe a múltját!” elnevezésű programját, melynek segítségével lehetőséget adunk arra, hogy a kulturális örökségünk megmentése iránt fogékony magánszemélyek vagy közösségek intézményünkben őrzött, rossz állapotban lévő iratok restaurálási költségeihez hozzájárulhassanak.

Amennyiben a programmal kapcsolatban kérdése van, vagy esetleg örökbe kíván fogadni egyet a közzétett dokumentumok közül, kérem keresse meg levéltárunkat.

 

 

A örökbe fogadható iratok

Anyakönyvek

 

 

Örökbefogadott anyakönyvek

 

 

 

 

Örökbefogadott kották

 

Térképek

 

Lélekösszeírások (Conscriptiones animarum)

 

1. Bük, Lélekösszeírás 1764.
 
Bük
 
 
2. Sopronkövesd, Lélekösszeírás 1762–1780.

 

Sopronkövesd Sopronkövesd

 

 

Egyházlátogatási jegyzőkönyvek

A soproni főesperesség egyházlátogatási jegyzőkömyve, 1641.

 

Főesperes Főesperes

 

 

Oklevelek, iratok

1. Győr megye levele a győri káptalan koroncói birtokáról, 1624. június 22. A győri káptalan magánlevéltára, Theca 23. nr. 3359.

 

Győr

 

 

2. 1549. január 20. I. Ferdinánd magyar király megidézi a győri püspök kisbajcsi prediális nemeseit, akik a győri káptalan vámosi földjén hatalmaskodtak.

A győri káptalan magánlevéltára, Theca 30. nr. 4161.

Örökbefogadó: Dr. Göndör Éva (Göndör Ügyvédi Iroda)

 

Győr