Szent Márton nyomdokában. Rászorulók gondozása a barokk kori Győrben

Szent Márton nyomdokában

Rászorulók gondozása a barokk kori Győrben

2016. október 28 – 2017. január 20.

 

 

I. vitin

(fent) II. Lajos magyar király eltiltja a győrieket a johannita ispotálynak történt károkozástól, 1520.

GyEL GyKMLt Cth II. nr. 34.

(középen balra) Telekessy István győri őrkanonok levele Széchényi György győri püspökhöz többek között arról, hogy a magyar ispita épületét fel kell újítani, 1681.

GyEL GyKHhLt Cth VII. nr. 458b.

(középen jobbra) Jaklin Balázs nyitrai, Széchényi Pál veszprémi és Telekessy István csanádi püspök tanúsítványa a néhai Széchényi György végrendeletében a magyar ispitára hagyott összegről, 1695.

GyEL GyKMLt ThXXXVII. nr. 4742.

(lent) A magyar ispita számadáskönyve 1733–1755.

GyEL GyKMLt A magyar ispita iratai

 

 

II. vitrin

(fent balra) Maria Cecilia Häberlin végrendelete, 1743.

GyEL GyKMLt Arca 13. fasc. 1. nr. 1.

(fent jobbra) A német ispita gyógyszerszámlája az 1779/80. évről.

GyEL GyKMLt A német ispita iratai.

(középen) Maria Cecilia Häberlin végrendelete Mária Terézia magyar királynő átírásában, 1746.

GyEL GyKMLt Arca 13. fasc. 1. nr. 3.

(lent) A német ispita legfontosabb dokumentumait tartalmazó ónláda.

GyEL GyKMLt Arca 13. fasc. 1.

 

 

III. vitrin

(fent) A győri német Agonia Christi-társulat számadáskönyve 1721–1784.

GyEL Intézményi iratok, A győri német Congregatio Agoniae Christi iratai.

(középen) A kamillusok által felkeresett betegekről és elhunytakról vezetett anyakönyv 1772–1780.

GyEL Intézményi iratok, A győri kamillus rendház iratai.

(lent) A Széchényi György által alapított szegény papokat segélyező alap számadáskönyve 1733–1758.

GyEL GyKMLt Alapítványi iratok.

 

 

IV. vitrin

(fent) A győrszigeti takácsok céhének artikulusa, 1747.

GyEL PL Vegyes egyházkormányzati iratok, Protocollum politicum.

(középen) Maykovich András végrendelete, 1638.

GyEL GyKHhLt Végrendeleti kötetek 2. pag. 190–194.

(lent) Laurenchich Szűrszabó Mihály végrendelete, 1691.

GyEL GyKHhLt Végrendeleti kötetek 3. pag. 496–500.

 

V. vitrin

(balra) Szilágyi Mihály özvegye, Saffaritth Ilona végrendelete, 1670.

GyEL GyKHhLt Fasc. 297. nr. 28863b.

(jobbra) Hubinai Miklós végrendelete, 1680.

GyEL GyKHhLt Fasc. 297. nr. 28878.

 

VI. vitrin

(balra) Kovács Mihály hajós kötelezvénye a magyar ispitának, 1719.

GyEL GyKMLt Th XXXVII. nr. 4772.

(jobbra) Varasdi Péter győrszigeti lakos végrendelete, 1733.

GyEL PL Fundationes, Győrsziget.

 

VII. vitrin

(balra) Streibig Gergely nyomdász eladja házát a német ispitának, 1760.

GyEL GyKMLt Th XL. nr. 5172.

(jobbra) Mulartz Henrik végrendelete, 1773.

GyEL GyKHhLt Vegyes hiteleshelyi iratok.

 

 

VIII. vitrin

(balra) Nagy István kisbaráthegyi lakos egyezsége a német ispitával egy ménfői szőlőről, 1762.

GyEL GyKMLt Th XLIII. nr. 535.

(jobbra) A magyar ispita nyúli pincéjének leltára, 1822.

GyEL GyKMLt Th XXXVII. nr. 4766.