Dóka Klára-díjban részesült Vajk Ádám

Vajk Ádám, a levétár vezetője 2020. szeptember 29-én Dóka Klára-díjban részesült. A Magyar Levéltárosok Egyesülete e rangos szakmai elismeréssel azokat a levéltári munkatársakat kívánja jutalmazni, akik a levéltárügy területén huzamosabb időn át kimagasló szakmai munkát, elismerést érdemlő tevékenységet végeztek. 

Gratulálunk az elismeréshez!

 

"Vajk Ádám a budapesti Piarista Gimnáziumban tett érettségi vizsga után 1994-ben a Pázmány Péter Katolikus egyetemen kezdte meg tanulmányait. 2002-ben végzett angol–történelem–mediavisztika szakon, közben 2000-ben a Győri Egyházmegyei Levéltárba került levéltárosi munkakörben. Több munkatársa mellett kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy az ezredfordulón még meglehetősen elhanyagolt állapotú és így a kutatásoktól gyakorlatilag csaknem teljesen elzárt intézmény néhány esztendő alatt teljesen megújulva nem csupán az egyházmegye, hanem az Észak-Nyugat-Dunántúl egyik mintaszerűen rendezett és feltárt levéltárává, mára pedig már elismert tudományos kutatóhelyévé vált. Az egyházmegye területén lévő plébániai és egyéb levéltári iratok folyamatos és szisztematikus begyűjtésében, az iratanyag rendezésében, a szükséges segédletek elkészítésében, az e-kutatás lehetőségének megteremtésében és folyamatos bővítésében, valamint egy új levéltári épületrész létrehozásában nagy szakértelemmel és szorgalommal vett részt. 2010-ben kinevezték a Győri Egyházmegyei Levéltár igazgatójává, és e funkciót ma is betölti. Részben neki köszönhető, hogy a Győri Egyházmegyei Levéltár kiemelkedő színvonalú kiadványsorozattal büszkélkedhet. Pályafutása kezdetétől rendszeresen kutatja a Győri Egyházmegye középkori történetét, és ennek eredményeként eddig több mint két tucat levéltári segédlet és adattár összeállítása, valamint forráspublikációk, tanulmányok és cikkek elkészítése fűződik nevéhez. Vajk Ádám fontos feladatának tekinti a helyben és a megyében működő levéltárak szoros szakmai együttműködésének előmozdítását. Sokat tesz a hazai levéltárakban dolgozó kollégák közötti szakmai és baráti kapcsolatok ápolásáért. 2017 óta az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ levéltári referense, 2018 óta pedig két hazai levéltáros szervezet – a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete és a Magyar Levéltár Vezetőinek Tanácsa – titkári teendőit is ellátja. Vajk Ádám két évtizedes, kimagasló levéltárszakmai tevékenységéért, a Győri Egyházmegyei Levéltár működésének újjászervezésében és modernizálásában, majd pedig irányításában végzett példás munkájáért, továbbá az intézményközi együttműködés kialakításában és fenntartásában vállalt meghatározó szerepéért veheti át a Dóka Klára-díjat."  Bővebben lásd itt.